понедельник, 14 сентября 2015 г.

Що таке "Проект "Гендерний мейнстримінг у ВНЗ"?

Питання гендерної культури є складовою загальної системи виховання на всіх освітніх щаблях: від дитячого садка до університету. Права людини як світоглядна категорія передбачають наявність розуміння сутності базису поняття, а саме - рівності прав жінок і чоловіків в сучасному соціальному контексті. Здається, що в нашому суспільстві з цим проблем немає, однак, якщо уважно придивитись, то життя просто переповнене стереотипним ставленням і сприйняттям рівного права чоловіків і жінок на успішну соціалізацію.Проектом "Гендерний мейнстримінг" (скорочена назва) передбачається план дій, згідно з яким можливе поширення знань і розуміння сутності проблеми.
Активом реалізації проекту в Глухівському НПУ ім. О. Довженка (на базі Осередку гендерної освіти - кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи, яку очолює докторка педагогічних наук, професорка Міщик Людмила Іванівна) проводиться робота по реалізації наступних заходів:

1. Проведення підготовчих робіт (створення робочих груп, налагодження комунікацій, видання відповідного наказу по ВНЗ). В університеті видано розпорядження ректора № 30 від 05 серпня 2015 року "Про створення робочої групи з підготовки та реалізації партнерських зобов’язань університету в процесі виконання Всеукраїнського проекту «Гендерний мейнстримінг у вищих навчальних закладах України».

2.  Підготовка інформаційного повідомлення  щодо проведення гендерного аудиту у даному ВНЗ (новина на сайті ВНЗ); укладання плану-конспекту семінарів (або визначеність з використанням вже укладених напрацювань Мережі/авторських доробків), ознайомлення з анкетами (Блок 1, Блок 2 та коментарем до Блоку2), визначення вибірки (посилання для розрахунку: http://gendercenter.sumdu.edu.ua/index.php/news/140-hendernyi-audyt-universytetiv-tryvaie «Вибірка»), ознайомлення зі стандартизованими формами звітності (презентація у форматі PowerPoint (шаблон додається), звіт з  рекомендаціями у форматі Word (більш розлого, ніж у презентації); узгодження термінів проведення всіх заходів в межах гендерного аудиту у своєму ВНЗ (серпень 2015 року).

3. Надання розголосу участі ВНЗ у Всеукраїнському проекті з проведення гендерного аудиту (розміщення підготовленої новини на сайті ВНЗ, за можливості - у друкованому виданні ВНЗ), вересень 2015 року.

4.  Проведення семінару для профспілкового активу свого ВНЗ,  аналіз  його результатів (з 11 по 30 вересня 2015 року).

5. Проведення анкетування та заповнення статистичної форми проектного звіту (з 01 по 10 жовтня 2015 року).

6. Підготовка узагальненого  звіту за результатами гендерного аудиту (описовий + презентація у форматі PowerPoint), який відображає: а) сприйняття ідеї адміністрацією ВНЗ та охопленим контингентом, б) результати аналізу анкетування та статистичних даних, в) якісний і кількісний аналіз проведених семінарів. Укладання рекомендацій для ВНЗ (з 12 по 16 жовтня 2015 року).

7. Надання ОГО СумДУ інформації для друку листівок (фото, повідомлення тощо), 16 жовтня 2015 року.

8. Презентація звіту у ВНЗ (в залежності від можливостей - на засіданні Вченої ради, профспілкового комітету, Раді з виховної роботи, у друкованих ЗМІ, на сайті тощо), в період з 19 по 23 жовтня 2015 року.

9. Презентація результатів на Всеукраїнській конференції у м. Київ (29 жовтня 2015 року).


Поруч з формальними елементами програми проекту планується реалізувати ряд заходів, спрямованих на популяризацію гендерної культури, розуміння сутності проблеми і створення гендерночутливого середовища в університеті з перспективою застосування знань майбутніми педагогами-випускниками на робочому місці в освітніх і соціальних установах. Для цього планується провести панельні дискусії для викладачів і студентів університету на тему «Гендерні права і рівні можливості їх застосування», публічні дебати у Британському форматі парламентських дебатів ( в рамках «Відкритого дебатного турніру в Глухові», HDO-III), конкурс ораторського мистецтва «Debate Open Air» (на кращий публічний виступ) на тему рівності чоловіків і жінок на шляху до успіху в житті (24.09.2015 р.).
Оскільки в інформаційному суспільстві, яке побудоване на засадах відкритості та демократизму, найвищою цінністю сприймається людина та її права і свободи, гендерна рівність відноситься до засадничих цінностей, оскільки апріорі вирішує цілий комплекс історичних перекосів в організації суспільного життя. Розвиваючи в стінах університету пріоритет свідомого ставлення до особистісного права і обов’язку, до важливості активної життєвої позиції і відповідальності як гарантії справедливого вирішення різнопланових соціальних проблем взаємодії, вказуємо, реалізуючи проект, на першочерговість формування комунікативної компетентності і її компонента – гендерної освіченості серед студентства, яка слугує запорукою здатності до усвідомлення сутності процесу розбудови демократичного суспільства, переконання в соціальній важливості першочерговості гендерної рівності і недискримінації як форми розвитку егалітарної особистості.
Саме в цьому і полягає смисл «гендерного мейнстримінгу» як державницької політики, спрямованої на застосування гендерного підходу в освітньому процесі, руйнацію застарілих соціально-рольових стереотипів, впровадження нового розуміння взаємозалежності прав і свобод людини з мірою відповідальності та активності у громадському житті.

 
  

  
    
  

Комментариев нет:

Отправить комментарий